12. etapa – JAVORINSKÁ (56,7 km) – Tour de Baška 2017

Tour de Baška – 12. etapa
V duchu slávností na Veľkej Javorine. Kvalitné školstvo a rekonštrukcie dôležitých ciest

Štvordňový etapový maratón v rade uzavrel Jaroslav Baška v nedeľu večer, keď z Veľkej Javoriny dorazil až do Trenčianskych Bohuslavíc. V okrese Nové Mesto tak strávil dva celé dni, aby sa oboznámil s problémami občanov a predostrel im to, čo sa za štyri roky podarilo a čo má súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v pláne v ďalších rokoch.

Ráno sa predstavil Jaroslav Baška v obleku na Veľkej Javorine, kde boli Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov. Najskôr položil veniec a vzápätí sa prihovoril návštevníkom najvyššieho vrchu Bielych Karpát. "Vždy hovorím, že v roku 1993 sme sa rozdelili, aby sme sa v roku 2005 spoločne stretli v Európe národov. Myslím si, že vzťahy medzi Českom a Slovenskom sú ešte lepšie ako pred rozdelením. Niektoré veci sa vo vzťahoch vyčistili, a preto sme si aj bližší," vyhlásil v rozhovore Jaroslav Baška, ktorý si na pódiu spoločne s hejtmanom Zlínskeho kraja Jiřím Čunekom zaspomínali ako v decembri 2007 spoločne na hraničnom priechode prerezali drevenú závoru medzi Českou a Slovenskou republikou, keď sme vstúpili do Schengenského priestoru.
Štvrťstoročnica Slávností bratstva Čechov a Slovákov doslova búrala hranice

Po slávnostiach sa z oficiálneho oblečenia hodil Baška do športového. Navliekol na seba cyklistický dres a kraťasy, nasadol na svoj bicykel a začal svoj 12. deň Tour de Baška. "Už sme skoro v polovici," hlásil pri štarte trenčiansky župan. V obci Lubina, do ktorej katastra patrí Veľká Javorina je plánovaná rekonštrukcia cesty III/1239 Hrušové - Lubina. "Ide o 800 m úsek a predpokladaná oprava bude stáť viac ako 80 tisíc eur," uviedol Baška.
Správa ciest TSK, Brnianska 3, 811 01 Trenčín: Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017

INVESTÍCIA DO STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY

V Starej Turej na pelotón čakala nielen primátorka Anna Halinárová, ktorá si odskočila zo slávností. "Musím sa poďakovať ako bravúrne ste zvládli organizáciu slávností na Veľkej Javorine," povedal Baška na úvod. Na námestí ho čakali aj členovia štyroch Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré patria pod mesto Stará Turá. "Nezabudnite si podať žiadosti na hasičské autá, vozíky a rekonštrukcie hasičských zbrojníc cez Ministerstvo vnútra a DPO," prízvukoval Baška a pri tejto príležitosti poďakoval ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi za dlhoročnú starostlivosť o dobrovoľné hasičstvo.

Potom prešiel k témam, ktoré sa priamo dotýkajú života Starej Turej. Výborné referencie idú najmä o Strednej odbornej škole v Starej Turej. "Máme schválený projektový zámer z eurofondov vo výške 664 810 eur, TSK sa podieľa sumou 34 990 eur," rozhovoril sa trenčiansky župan. "Chceme zatraktívniť praktické vyučovanie pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav, rekonštrukcie počítačovej siete a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy," doplnil.

Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Mestu Stará Turá sa podarilo po dlhých rokoch doriešiť problém s chátrajúcou budovou starej priemyslovky. "Som rád, že sa nám podarilo vzájomne zameniť nehnuteľnosti. Budova s telocvičňou je v majetku mesta a TSK za to dostal pozemky pod našimi cestami. Dali sme vám zrejme "danajský dar", ale som presvedčený, že si s tým poradíte a na danom mieste niečo pekné a prospešné pre občanov vybudujete," uviedol Baška. "Čo sme chceli, to máme," usmiala sa primátorka Anna Halinárová.

Zo Starej Turej sa Baška a spol. presunuli do Vaďoviec, kde ich vítala starostka. "Mám pre vás dobrú správu. V pláne rekonštrukcie ciest je aj 300 m úsek smerom na Kostolné. V tej esíčkovej zákrute," prezradil Baška. Zároveň však doplnil, že treba niečo spraviť s havarijným stavom vodovodu, aby to neboli zbytočne vyhodené peniaze do rekonštrukcie cesty.
Správa ciest TSK, Brnianska 3, 811 01 Trenčín: Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017

Vaďovce sa zároveň chystajú na oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na čo prispel sumou 650 eur aj TSK. V Hrachovišti vyriešili problém s čiernou skládkou. "Musíme poďakovať vám, aj kolegovi z parlamentu Dušanovi Bublavému, že ste nám pomohli," povedal starosta obce. Hrachovište i Višňové trápi, že cesta, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2012 nie je v najlepšom stave. "Stalo sa to za predošlého vedenia TSK. Žiaľ, firma, ktorá to robila už neexistuje. Pozriem sa na to, ako by sme vedeli poriešiť reklamáciu," povedal Baška. Vo Višňovom prisľúbil župan pomoc chlapcovi, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou a prišiel ho navštíviť. Domáci zas požiadali o časovú úpravu grafikonu autobusov. "Posunúť spoje o pár minút a zosúladiť ich nie je až taký problém," uviedol Baška.

INVESTÍCIE DO CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB JAVORINA

Najdlhší etapový presun absolvoval pelotón z Višňového do Bziniec pod Javorinou. Niektorí sa presunuli cez Starú Turú, iní zvolili trasu cez Čachtice a Nové Mesto nad Váhom. Prišli zhruba rovnako. V obci sídli Centrum sociálnych služieb JAVORINA, v ktorom sa starajú o ťažké prípady. "V rokoch 2016 a 2017 prebehli rekonštrukčné práce na budove," uviedol Baška.

Obec má schválený projekt v rámci grantového programu Zelené oči s názvom "Revitalizácia areálu bývalej školy na Hrubej strane", za čo zinkasovala 1171 eur.
Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy

"V tomto roku je ešte naplánovaná oprava 1 km úseku cesty Cetuna - Bzince pod Javorinou za zhruba 110 tisíc eur," uviedol predseda TSK.
Správa ciest TSK, Brnianska 3, 811 01 Trenčín: Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017

Na medzinárodnej cyklotrase C1 Okolo Javoriny sa doplní mobiliár a informačné tabule, čím sa nielen cyklistom, ale aj turistom vytvoria čo najlepšie podmienky na to, aby mohli spoznávať krásy kopaníc pod vrchom Veľká Javorina a vychutnať si neopakovateľnú atmosféru bez problémov s hľadaním správnej cesty. "Za tento projekt, do ktorého boli zapojení aj samotní občania získala obec dotáciu z Participatívneho komunitného rozpočtu. Získali tak okolo 2 tisíc eur," povedal Baška.
3. Doplnenie mobiliáru k medzinárodnej cyklotrase

Zo Bziniec sa pelotón presunul do Moravského Lieskového pred budovu zrekonštruovaného Obecného úradu. "Momentálne máme trošku rozbitú dedinu, pretože nám budujú kanalizáciu," uviedol starosta Róbert Palko. "Vašu obec navštevujem nielen pred voľbami, ale počas celých štyroch rokov. Bol som tu viackrát. Veľmi pekne ste mali zorganizované podujatia "Na plný dych", ale aj pripomenutia si okrúhlych výročí úmrtia Martina Rázusa a Štefana Svetského," spomínal Baška.
Trenčianska župa žije dychovkami aj folklórom

Netrpezlivo na trenčianskeho župana už čakali v Dolnom Srní. "Dúfam, že stále drží dažďový odkvap, ktorý sme tu osadili pred štyrmi rokmi," smial sa Baška. S domácimi chvíľu posedel, hoci sa už stmievalo. Obec dostala aj dotáciu na jedno z ich podujatí.

V záverečnej obci javorinskej etapy v Trenčianskych Bohuslaviciach si Baška zaspomínal na nedávnu Hasičskú nočnú súťaž, na ktorej odovzdával "hasičskú vetriesku". Pani starostka ho oboznámila s podaným projektom z eurofondov na rozšírenie kapacít materskej škôlky cez IROP. Chvíľu si ešte zanôtil s hudobníkmi a ukončil náročný deň, ktorý mal za sebou.
Sobotná hasičská súťaž v Trenčianskych Bohuslaviciach s prekvapením; Hornou Marikovou sa v nedeľu niesol ľudový spev

DÔLEŽITÝ ÚSEK DOSTANE NOVÝ ŠAT

V dedinách okrem tém, ktoré sa dotýkali priamo obcí rezonovali aj celoregionálne problémy. Potešila najmä informácia o rekonštrukcii cesty II/581 z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú do Myjavy. "V realizácii prvej etapy projektu sa zameriavame najmä na problémový úsek tzv. Palčekov vrch. Kraj plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom aj Myjavu. Celková plánovaná rekonštrukcia celej cesty je v dĺžke viac ako 24 km a v predpokladanej sume okolo 29 miliónov eur," prezradil trenčiansky župan.
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa

Fotogaléria z etapy

Klikni pre vstup do fotogalérie

Video z etapy

Objednávateľ: Jaroslav Baška, Dohňany
Dodávateľ: Branding s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35759241