V Trenčianskom kraji by ľudia mali byť opäť o niečo bližšie k rýchlostným cestám R2 a R6

alternativny text
Zmena ústavného zákona o dlhovej brzde by otvorila možnosti aj pre dobudovanie cestnej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. U nás v kraji by sa tak mohla zrealizovať výstavba veľmi potrebnej rýchlostnej cesty R2.

Kým v minulosti bola štvorčlenná rodina sotva vlastníkom jedného motorového vozidla, v dnešnej dobe na jednu rodinu pripadajú aj dve – tri autá. V súvislosti s týmto fenoménom prirodzene významne narástla aj frekvencia motorových vozidiel na cestných komunikáciách. V praxi to znamená veľký tlak na cesty I. triedy a nekomfort obyvateľov, ktorí žijú v ich blízkosti. O to dôležitejšia je kvalita cestnej infraštruktúry a rozvinutá sieť komunikácií, ktoré cesty I. triedy pretínajúce jednotlivé obce odľahčia od náporu jazdiacich vozidiel. Aj na základe týchto tvrdení sme v Národnej rade Slovenskej republiky navrhli schváliť návrh na prijatie uznesenia k uvoľneniu tzv. dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona, ktorá by mohla byť riešením nedostatku financií na dobudovanie prioritnej cestnej infraštruktúry a tiež cestou k financovaniu diaľnic a rýchlostných ciest.

Zmena ústavného zákona o dlhovej brzde by otvorila možnosti aj pre dobudovanie cestnej infraštruktúry na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. U nás v kraji by sa tak mohla zrealizovať výstavba veľmi potrebnej rýchlostnej cesty R2 v úsekoch od diaľnice D1 popri Trenčianskej Turnej, Mníchovej Lehote, cez Ruskovce, Pravotice, Dolné Vestenice až po Nováky. Rýchlostná cesta R2 bude bezpečnejšou a komfortnejšou spojkou medzi regiónom hornej Nitry s krajským mestom, resp. regiónom Považia. Rýchlostná cesta bude mať dopad nielen na kvalitu cestovania ľudí v regióne, ale aj kvalitu života ľudí v blízkosti preťažených ciest I. triedy a konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Okrem často skloňovanej rýchlostnej cesty R2 uvoľnenie pravidiel dlhovej brzdy môže dať zelenú aj výstavbe ďalšej rýchlostnej cesty v kraji, ktorou je cesta R6 na úseku Púchov – Mestečko až po štátnu hranicu s Českou republikou. V uznesení sme navrhli, aby sa navrhované úseky ciest vyberali podľa princípu Hodnota za peniaze. Keďže tlak na cestnú infraštruktúru neustále rastie, rýchlostné cesty v kraji nielen odľahčia cesty I. triedy pretínajúce jednotlivé mestá a obce, no predovšetkým spravia dopravu bezpečnejšou a plynulejšou. Život v obciach pri cestách prvej triedy bude pokojnejší a odľahčený od ťažkej a frekventovanej dopravy. So žiadosťou o urýchlenie výstavby rýchlostných ciest sa na mňa obyvatelia (nielen) hornej Nitry obracajú veľmi často. Hoci bolo rokovanie o tomto uznesení prerušené až do septembrovej schôdze Národnej rady SR, verím, že ho kolegovia poslanci schvália. Jednotlivým regiónom by to určite veľmi pomohlo. Ako župan Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti vidím obrovskú potrebu i dopyt samotných obyvateľov.

Objednávateľ: Jaroslav Baška, Dohňany
Dodávateľ: Branding s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35759241