JAROSLAV BAŠKA, ING.

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
poslanec NR SR (SMER-SD), člen Výboru pre obranu a bezpečnosť

  • Narodený 5. apríl 1975 v Považskej Bystrici
  • absolvent SPŠ v Dubnici n./V., maturita s vyznamenaním
  • absolvent Elektrotechnickej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline - štúdium ukončené titulom inžinier s červeným diplomom
  • ženatý, 3 deti
  • záľuby: informačné technológie, cyklistika, hudba, turistika

Práca

projekt manažér, asistent riaditeľa pre ekonomiku, Matador Púchov (1998 – 2002)
poslanec NR SR, člen Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien (2002 – 2006)
štátny tajomník, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (2006 -2008)
starosta, obec Dohňany (2003 – 2006)
minister, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (2008 – 2010)
poslanec NR SR, člen Výboru pre obranu a bezpečnosť (2010 – 2012)
poslanec NR SR, predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť (2012 – 2016)

Aktivity

Pracovný pobyt v Anglicku (1997) a v USA (1998),
náhradník stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (2002 – 2004),
náhradník delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO (2010 – 2012),
vedúci delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO (2012 – 2014),
okresný predseda politickej strany SMER-SD v Púchove (2002 – 2011),
krajský predseda politickej strany SMER-SD v Trenčíne (od 2011).

Objednávateľ: Jaroslav Baška, Dohňany
Dodávateľ: Branding s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35759241