Finančná náhrada za výrub stromov už neostane nevyužitá

alternativny text
Novelou zákona aj obciam v Trenčianskom kraji chceme rozviazať ruky, aby finančná náhrada za výrub stromov už neostávala nevyužitá.

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v súčasnosti nachádza 276 miest a obcí. Mnohé z malých dediniek majú rádovo len niekoľko desiatok obyvateľov. Paradoxne sa stáva, že takéto neveľké obce získajú za výrub drevín na svojom území pri rozsiahlych infraštruktúrnych investíciách finančné prostriedky v hodnote niekoľkých desiatok až stovák tisíc eur. Bohužiaľ ich využitie bolo až do teraz viazané len na náklady spojené so starostlivosťou o dreviny rastúce na území obce. Stávali sa teda situácie, že obec disponovala veľkým objemom finančných prostriedkov, ktoré aj pri najlepšej snahe samotného vedenia obce v mnohých prípadoch ostali nevyužité. Samotné obce by však túto finančnú náhradu vedeli využiť omnoho efektívnejšie.

Schválením zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny sa však situácia môže zmeniť k lepšiemu. S kolegami z Národnej rady Slovenskej republiky sme rokovali o novelizácii zákona, ktorá dopĺňa nové možnosti využitia finančnej náhrady. Som preto veľmi rád, že návrh, ktorý som aj s kolegami predložil, poslanecké plénum schválilo a posunulo do druhého čítania. Obce by tak po novom mohli byť oprávnené využiť finančnú náhradu nielen na starostlivosť o dreviny, ale aj na výsadbu nových drevín na území obce, zakladanie trávnatých porastov, vytváranie vodných plôch či budovanie prvkov tzv. zelenej infraštruktúry. K nim patria napr. parky, zelené strechy a pod. Myslím si, že starostovia mnohých obcí túto zmenu uvítajú, keďže sa im rozviažu ruky k efektívnejšiemu investovaniu financií, ktoré by inak možno ani nevyužili.

V obciach tak vďaka financiám, ktoré v minulosti len čakali na svoje využitie, môžu po tejto novelizácii vzniknúť nové zelené plochy, ktoré nájdu využitie nielen ako oddychové zóny, no predovšetkým budú prínosom aj pre životné prostredie a starostlivosť o ekosystém. V neposlednom rade je zmena prínosná aj pre samotné rozpočty obcí. Schválená novela zákona postupuje do druhého čítania príslušným výborom. Ak sa všetko podarí, do platnosti by mala vstúpiť od 1.novembra 2017.

Objednávateľ: Jaroslav Baška, Dohňany
Dodávateľ: Branding s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35759241